Dyrektor szkoły informuje rodziców uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, iż rozliczając wpłatę za marzec 2020 będą przygotowane 2 obiady do odbioru w szkole (w wejściu głównym) w dniach 28 maja czwartek i 29 maja piątek w godz.  11:00 – 15:00, również przez uczniów dofinansowanych przez GOPS. Posiłki nieodebrane w wyznaczonych godzinach, będą przeznaczone do utylizacji. Uwaga uczniowie, którzy zapłacili za cały miesiąc marzec 2020 – kwota niewykorzystanych środków przejdzie na miesiąc wrzesień z wyjątkiem uczniów klasy ósmej i dzieci sześcioletnich w Oddziale Przedszkolnym, którzy zostaną rozliczeni do końca czerwca 2020. Zwrot pieniędzy będzie w sekretariacie, a o terminie poinformujemy. Posiłki będą przygotowane w jednorazowych pojemnikach, a rodzic jest zobowiązany, aby były spożyte niezwłocznie po otrzymaniu.

 

MENU NA CZWARTEK (27 MAJA)

Karczek, kapusta kiszona z pieczarkami, ziemniaki i sok

MENU NA PIĄTEK (29 MAJA)

Kopytka serowe z masłem i sok

 

Dyrektor Szkoły

Monika Kukowka

Kategorie: Aktualności

Skip to content