Szanowni Rodzice i Uczniowie

ZMIANY W ORGANIZACJI NAUCZANIA DLA KLAS 1-3

Zgodnie z decyzją ministra zdrowia oraz z komunikatem ministra zdrowia od 20 marca rozszerzono zasady bezpieczeństwa na całą Polskę.

Od dnia 22 marca nauka w klasach 1-3 będzie odbywać się wyłącznie zdalnie. Taki stan potrwa co najmniej do 9 kwietnia.

W związku z tym dyrektor szkoły pragnie przekazać informacje konieczne do właściwego przebiegu nauczania w tym trybie :

1. Lekcje i zajęcia będą odbywać się zdalnie, zgodnie z planem nauczania, w godzinach rzeczywistych, wynikających z planu, tzn. od godz. 7.45

2. Podczas nauczania zdalnego obowiązuje 45 minut jednostki lekcyjnej, z tym że na każdej jednostce lekcyjnej uczeń przed ekranem komputera powinien spędzić około 30 minut. Pozostały czas pozostaje w kontakcie z nauczycielem, który wspiera go w rozwiązywaniu problemów związanych z tematem lekcji, odpowiada na pytania, wyjaśnia, służy pomocą.

3. Po 45 minutach następuje planowa przerwa.

4. Lekcje typu wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia specjalistyczne odbywają się również zgodnie z planem. Uczeń przygotowuje się do nich zgodnie z wymaganiami określonymi przez nauczyciela.

5. W razie jakichkolwiek problemów związanych z organizacją w domu właściwych warunków do nauki zdalnej, dyrektor szkoły prosi rodziców/opiekunów o informację.

6. Z dyrektorem szkoły, wicedyrektorem, nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz bibliotekarzem można kontaktować się telefonicznie za pomocą numeru 34 356 29 09, za pomocą zakładki „WIADOMOŚCI” w eDzienniku oraz drogą mailową na adres: gimlubecko@op.pl.

O wszelkich zmianach organizacyjnych dotyczących pracy szkoły i systemu nauczania dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco za pomocą eDziennika oraz komunikatów umieszczanych na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor szkoły

Monika Kukowka

Kategorie: Aktualności

Skip to content