Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Dyrektor szkoły informuje, iż rozpoczęcie zajęć w Oddziale Przedszkolnym, po zawieszeniu z racji stanu epidemicznego w Polsce, planowane jest na dzień 1 czerwca 2020 roku. Zajęcia będą prowadzone w formie opiekuńczo-wychowawczej. Pierwszeństwo w korzystaniu mają dzieci rodziców pracujących. W Oddziale Przedszkolnym obowiązują procedury dot. higieny i bezpieczeństwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, z którymi każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest się zapoznać. Przestrzeganie ich jest warunkiem korzystania dziecka
z w/w zajęć.

W załączeniu procedury deklaracja wskazująca obecność dziecka w następnym tygodniu, którą należy wypełnić raz w tygodniu, do ŚRODY każdego tygodnia,. Deklarację rodzic/opiekun przesyła drogą mailową na adres gimlubecko@op.pl.

Deklaracja Oddział Przedszkolny

Dyrektor Szkoły
Monika Kukowka

Kategorie: Aktualności

Skip to content