DOTYCZĄCY PRÓBNYCH EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY MARZEC/KWIECIEŃ 2020

Szanowni Rodzice i drodzy Uczniowie

Dyrektor szkoły uprzejmie informuje, iż umożliwia wszystkim uczniom klasy VIII przystąpienie do próbnego egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się za pośrednictwem CKE w dniach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9.00 – język polski

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9.00 – matematyka

1 kwietnia (środa), ok. godz. 9.00 – języki obce nowożytne

PRZEBIEG EGZAMINÓW:

Uczniowie, odpowiednio w każdym dniu pobierają materiały, (w tym nagrania mp.3 w przypadku języka obcego) ze strony www.cke.gov.pl, lub  wybranej strony OKE, np. www.okejaworzno.pl udostępniane w ww. dniach od ok. godz. 9.00 .
Zaraz potem rozpoczynają pracę z arkuszem i kończą zgodnie z wyznaczonym czasem.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego 90 minut.

Uczniowie, posiadający opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, którzy korzystają
z dostosowania warunków,  mają prawo do  wydłużenia czasu odpowiednio:
a. z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut
b. z matematyki – nie więcej niż o 50 minut
c. z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut.

Pozostali uczniowie, kończą pracę według ustalonego czasu i niezwłocznie odsyłają do nauczyciela plik w formie edytowalnego zeszytu rozwiązań. Zeszyt ten  należy pobrać wraz  z arkuszem. W przypadku matematyki, gdzie problemem może być zapisywanie wzorów i formuł, uczniowie mogą zrobić zdjęcie rozwiązania zapisanego odręcznie i przesłać takaą fotografie do sprawdzenia, z dopiskiem do którego zadania się odnosi.
Odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po stronie ucznia.

Prace należy przesyłać na następujące adresy mailowe nauczycieli:
P. Anna Andryszczak: annaa@lubecko.edu.pl (j.polski)
P. Justyna Zdrojewska : justynaz@lubecko.edu.pl (j.angielski)
P. Dorota Grabolus: dorotag@lubecko.edu.pl (matematyka)
P. Oliwia Kulisz-Koza: oliwiak@lubecko.edu.pl (j. angielski)
P. Ewa Lesik: ewal@lubecko.edu.pl (j.niem)

Życzę powodzenia

Kategorie: Aktualności

Skip to content