U C Z E N I E S I Ę to jedna z kompetencji kluczowych.

Umiejętność uczenia się to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie i grupowo.

uczenie się w jezyku ucznia

Skip to content