IMG_3W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy V szkoły podstawowej brali udział w dodatkowych zajęciach lekcji przyrody. Członkowie „Klubu Badaczy Przyrody” poznawali dodatkowe treści związane ze środowiskiem, ekologią i przyrodą najbliższej okolicy. Wykonywali dodatkowe prace, ćwiczenia, uczyli się posługiwania mapą, kompasem i mikroskopem. Obserwowali zjawiska zachodzące w przyrodzie i wykonywali doświadczenia, ucząc się wykorzystania wiedzy w praktyce. Zajęcia urozmaicane były lekcjami w terenie, grami dydaktycznymi i zasobami multimedialnymi.

Skip to content