W dniach 28-29 czerwca br. 40 uczniów  klas II gimnazjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku wraz z nauczycielami, uczestniczyli w Programie Profilaktyki  Zintegrowanej- Archipelag Skarbów. Program odbył się w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach.

Czego uczestnictwo w programie uczy młodzież? – Zdrowego i mądrego stylu życia. A także jak unikać alkoholu, substancji psychoaktywnych, przemocy, cyberprzemocy. Archipelag Skarbów pokazuje, że ich siłą i pięknem jest ich młodość, spontaniczność, otwartość na drugiego człowieka i nadzieja, na podbój świataJ

Archipelag Skarbów jest prowadzony przez 3-4 osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów. W dwudniowych warsztatach biorą udział duże grupy młodzieży (ok. 150-200 uczniów). Podczas czterogodzinnych warsztatów młodzież zamienia się w poszukiwaczy skarbów jakimi są: głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji oraz marzeń. Przekazywana jest młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Trenerzy dają młodym konkretne wskazówki, jak radzić sobie z silnymi uczuciami: zakochaniem, złością, gniewem. Omawiają też problemy takie, jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechanizmy powodujące uzależnienie od alkoholu i narkotyków.

Jednym z celów programu jest odczarowanie przekazu mediów oraz stylu życia celebrytów. Archipelag Skarbów pokazuje młodzieży, że najważniejsi przewodnicy i autorytety, od których mogą się wiele nauczyć w życiu są wokół nich. Są to rodzice, dziadkowie, wychowawcy, pedagodzy, trenerzy, instruktorzy harcerstwa, duchowni.

Warsztaty prowadzone były w dynamiczny sposób. Informacje przekazywane są poprzez prezentacje multimedialne, quizy, krótkie filmiki i muzykę. Były też dynamiczne ćwiczenia, do których zgłaszają się ochotnicy – nagradzani z udział nie tylko brawami, ale także prezentami. Młodzież jest zachęcana aby odpowiadać na pytania, głosować, a nawet śpiewać razem z trenerami „Szantę z Archipelagu Skarbów”. Chętni uczniowie na Festiwal Twórczości z dnia na dzień przygotowali występy o tematyce zbieżnej z poruszaną w programie.

            Gmina Kochanowice jest jedną z nielicznych gmin realizującą od kilku lat  z sukcesem ten program. Chcielibyśmy wyrazić w imieniu uczniów i nauczycieli serdeczne podziękowania p. Wójtowi – I. Czechowi, Radzie Gminy i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach za wsparcie finansowe, okazywaną troskę i zrozumienie, że dobrze zrealizowane działania profilaktyczne i wychowawcze z młodzieżą procentują w ich dorosłym życiu. Doświadczenia uczestnictwa w programie absolwentów naszej szkoły pokazują, że nasi uczniowie nie boją się wyzwań, wymagań, wysiłku i pracy nad sobą. Ważnym aspektem programu jest trening asertywności, w którym uczestnicy mogą ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników, co jest cenną umiejętnością życiową.

                Realizacja programu zmusiła do myślenia i pomogła zrozumieć istotne kwestie, zwiększające szanse na przeżycie prawdziwej i trwałej miłości, wzmacniającej system wartości religijnych, więzi
z rodzicami i nauczycielami.

 

Skip to content