Oddział Przedszkolny w Lubecku realizuje kampanię edukacyjno- informacyjną pod nazwą ,,MOGĘ! Zatrzymać SMOG-Przedszkolaku złap oddech” II edycja. W ramach akcji, otrzymaliśmy pomoc rzeczową w postaci 2 oczyszczaczy powietrza, które zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.


W dniach od 22 lutego do 24 lutego 2021r. w oddziale przedszkolnym w Lubecku przeprowadzono zajęcia edukacyjno-informacyjne dla dzieci i rodziców.
W ramach projektu w placówce codziennie, wspólnie z dziećmi monitorujemy jakość powietrza. Dzieci dowiedziały się również co to jest smog, jak powstają zanieczyszczenia powietrza, jak zanieczyszczone powietrze wpływa na zdrowie oraz w jaki sposób można przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Przedszkolaki w ramach akcji wcieliły się w role postaci z bajki pt.,, Bajka o Księciu i złym Smogu” opracowanej na podstawie sztuki teatralnej Michała Piotrowskiego. Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z koronawirusem, rodzice oglądali występ swoich dzieci online.

I. Zakrzewska, B. Strzoda

Kategorie: Aktualności

Skip to content