14 i 24 maja 2019 r. odbyły się konkursy z języka angielskiego organizowane przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych. XVI Regionalny Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum miał miejsce w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz –Olszewskiej w Lgocie Górnej. Naszą szkołę reprezentowały Emilia Zalas i Agata Pielat – uczennice klasy IIIA gimnazjum. XII Regionalny Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej odbył się w Szkole Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Myszkowie. Uczestniczyły w nim Karolina Kokot i Julia Jerominek – uczennice klasy VIII. Pytania konkursowe miały na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu słownictwa, gramatyki angielskiej, tworzenia tekstów pisanych, jak również informacji na temat krajów anglojęzycznych – ich kultury, historii, geografii, polityki. Pomimo iż pytania nie były łatwe, a konkurencja była bardzo duża, nasze dwie uczennice – Agata Pielat i Julia Jerominek poradziły sobie znakomicie – zdobyły wymaganą ilość punktów i tym samym zostały laureatkami konkursów. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów językowych!

Skip to content