“Z muzyką przez kolorowy świat ortografii”

Podstawowym zadaniem szkoły w okresie wczesnoszkolnym jest nauczenie dzieci poprawnego mówienia i pisania. Integralną część tego procesu stanowi ortografia, której opanowanie wymaga dużo systematycznej i wytrwałej pracy oraz związanych z tym ćwiczeń, które motywowałyby ucznia do wysiłku, a także by rozwijały jego zdolności twórcze. W Szkole Podstawowej im. Konstantego Damrota w Lubecku, w klasach I-III, od początku roku szkolnego 2013/2014 realizowana jest  z powodzeniem innowacja pedagogiczna Z muzyką przez kolorowy świat ortografii.

Dotyczy ona działań nastawionych na przyswojenie sobie przez dzieci zasad pisowni języka polskiego oraz umiejętności praktycznego ich zastosowania w połączeniu z bodźcami słuchowymi, jakich dostarczają wybrane utwory muzyki poważnej oraz wzrokowymi, gdzie wykorzystane są kolory (mnemotechniki- m.in. metoda Furmagi), jak również obrazki (ortogramy). Innowacyjność tej propozycji polega na połączeniu tych wszystkich elementów w celu osiągnięcia lepszych efektów w pokonywaniu trudności ortograficznych. Wizualizowanie ortografii poprzez wykorzystanie różnych mnemotechnik i w połączeniu z muzyką jest ciekawą propozycją dla każdego z uczniów bez względu na jego predyspozycje wrodzone.

Skip to content