RADA RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KONSTANTEGO DAMROTA W LUBECKU 2017/2018 w składzie:

Przewodnicząca – Halina Trybus
Zastępca – Karolina Kowalczuk – Dropała
Sekretarz – Agnieszka Dybowska
Skarbnik – Wojciech Ochman

informuje, iż wysokość dobrowolnej składki rodziców stanowiących fundusz wspierania działalności statutowej szkoły wynosi na:
a) pierwsze dziecko w szkole/przedszkolu w Lubecku – 50 zł,
b) drugie dziecko w szkole/przedszkolu w Lubecku – 30 zł,
c) trzecie dziecko w szkole/przedszkolu w Lubecku – 20 zł,
d) czwarte i kolejne dzieci zwolnione z opłat.
Wpłat można dokonywać u skarbników klasowych oraz na konto Rady Rodziców.

 Termin dokonywania wpłat do 30 listopada 2017 roku.

Nr rachunku bankowego: 48 8288 1014 5001 0132 1555 0001
Skip to content