Dyrektor PSP w Lubecku informuje, że w dniach od 17 maja do 28 maja w klasach IV – VIII zajęcia lekcyjne będą prowadzone hybrydowo wg harmonogramu.

W dniach 25, 26 i 27 maja odbywa się egzamin ósmoklasisty. W tych dniach żadna klasa nie ma zajęć dydaktycznych, gdyż są to dni zaplanowane, jako dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Oddział Przedszkolny pracuje w w/w terminach cały czas.

Poniżej harmonogram dowozów na czas zdalnego nauczania.

Harmonogram nauczania hybrydowego 17-28 maja

Harmonogram dowozów od 17 maja

Kategorie: Aktualności

Skip to content