HARMONOGRAM    EGZAMINU   GIMNAZJALNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Na podstawie:

 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.)
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.), ustalono:
 1. część humanistyczna18 kwietnia 2018 r. (środa)
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 1. część matematyczno-przyrodnicza19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
 1. język obcy nowożytny20 kwietnia 2018 r. (piątek)
 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

  SZANOWNI  RODZICE,

 W ZWIĄZKU  ZE ZBLIŻAJĄCYM  SIĘ  EGZAMINEM GIMNAZJALNYM  UPRZEJMIE  INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE NIEZBĘDNE  INFORMACJE  DOTYCZĄCE PROCEDUR   ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONACH:

 

 

 

Kategorie: Aktualności

Skip to content