podrecznikiZgodnie ze zmianami w edukacji od września 2014r. uczniowie klas I szkół podstawowych otrzymają darmowe podręczniki. Dodatkowo na każdego ucznia pierwszej klasy z budżetu państwa zostanie przeznaczona dotacja na zakup podręcznika do języka obcego oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych.

Uczniowie klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku będą korzystali z zaproponowanego przez Ministerstwo Elementarza składającego się z 4 części.

Ponadto zakupione zostały materiały ćwiczeniowe:

  • Moje ćwiczenia Wydawnictwo MAC i JUKA (zeszyty ćwiczeń skorelowane z podręcznikiem MEN, seria składa się łącznie z 6 części : 4 części Ćwiczeń zintegrowanych i 2 części Już czytam i piszę)
  • Bugs World 1A Wydawnictwo MACMILLAN EDUCATION (podręcznik i ćwiczenia)

Wszystkie wyżej wymienione pozycje są finansowane przez państwo, rodzice nie ponoszą za nie żadnych kosztów!

Skip to content