Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego w Lubecku, nie biorą udziału w rekrutacji. Składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.
Deklarację należy składać w terminie od 10 lutego 2020r. do 28 lutego 2020r. w godzinach pracy placówki.
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kochanowice na rok szkolny 2020/2021
rozpocznie się 02 marca 2020r.

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (2)

 

Skip to content