Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą o regulowanie należności za wyżywienie zgodnie z wystawioną notą księgową za dany miesiąc.

Kategorie: Aktualności

Skip to content