Rodzice dzieci uczęszczających do Oddziału przedszkolnego są zobowiązani do złożenia w placówce deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 w terminie od 19 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r.
Rekrutacja do Oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się z dniem 01.03.2018r.
Skip to content