Dnia 11 czerwca br. w piękny słoneczny dzień odbył się, po raz trzeci, Piknik Zdrowia w Leśniczówce Lubliniec. Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej z Lubecka mieli okazję uczestniczyć w warsztatach udzielania I pomocy przedmedycznej. Ich wiedzę sprawdzali i uzupełniali ratownicy z Szkolnego Koła PCK funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu.

Praktyczną naukę udzielania pomocy oraz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i radzenia sobie w sytuacjach trudnych okazało się, że mali ratownicy mają dużą. Jest to efekt realizowanego w szkole programu Ratujemy i Uczymy Ratować. Niespodzianką dla uczniów był udział w Pikniku strażaków z OSP Ciasna, którzy umożliwili uczniom zwiedzanie wozu strażackiego.Celem przedsięwzięcia było promowanie i upowszechnienie zasad ratownictwa przedmedycznego, kształtowanie świadomości udzielenia pierwszej pomocy oraz sposobów udzielania pomocy poszkodowanym od najmłodszych lat. Uczniowie podzieleni na cztery zespoły wykazywali się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy w scenkach rodzajowych. Każda scenka różniła się od siebie rodzajem urazu oraz miejscem wypadku. Scenki dotyczyły radzenia sobie ze złamaniem, zwichnięciem, poparzeniem, udziałem w wypadku samochodowym, skaleczeniem ostrym narzędziem, urazem głowy, resuscytacją krążeniowo-oddechową, atakiem padaczki. Na zakończenie Pikniku uczniowie uczestniczyli w ognisku. Jednym z współorganizatorów tegorocznego Pikniku, był uczeń klasy III a Adam Rajner, który świetnie sprawdził się w swojej roli, za co bardzo mu dziękujemy. Zadanie zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kochanowicach, której jesteśmy wdzięczni, że wspiera nas w działaniach profilaktycznych podejmowanych przez cały rok.

Opracowała: mgr Mariola Strzoda – pedagog szkolny.

Skip to content