III Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej

O PUCHAR KUSTOSZA SANKTUARIUM W LUBECKU
[wpdm_file id=69]

REGULAMIN

III Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej

O PUCHAR KUSTOSZA SANKTUARIUM W LUBECKU

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:

Parafia Wniebowzięcia NMP Lubeckiej w Lubecku

Zespół Szkół w Lubecku

CEL KONKURSU:

 • popularyzacja pieśni i piosenek religijnych
 • krzewienie wartości chrześcijańskich w życiu codziennym;
 • propagowanie kulturalnych form spędzania wolnego czasu;
 • Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej – pięknym miejscem w naszej Małej Ojczyźnie
 • Rozwijanie uzdolnień muzycznych
 • Nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi i parafiami

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

Sala Zespołu Szkół w Lubecku dnia 22.11.2014 r. o godz.10.00.
Rejestracja wykonawców od godz. 9.30

WYKONAWCY:

         Uczestnikami konkursu mogą być: soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne działające w szkołach, przy parafiach oraz chętni uczniowie. Wykonawcy zgłaszani są przez szkołę, parafię bądź indywidualnie. Jeśli w skład zespołu wchodzą w wykonawcy w różnym wieku, to będzie on przydzielony do kategorii wiekowej, do której zaliczają się najstarsi członkowie zespołu. Wykonawcy wykonują jeden utwór.

WYMAGANIA TECHNICZNE:

         Preferowaną formą akompaniamentu dla wykonawcy jest półplayback nagrany na płycie CD opisanej tzn. na CD powinno widnieć imię i nazwisko wykonawcy oraz nazwa utworu. Płytę CD wraz z opisami należy dostarczyć minimum 30 min. przed rozpoczęciem konkursu. Jeśli wykonawca chce wystąpić
z zespołem, który zapewni podkład na żywo (keyboard, gitara) prosimy tę informację zawrzeć w zgłoszeniu ( ilość członków zespołu, jakie instrumenty – należy podać dokładną nazwę instrumentu np. gitara elektryczna lub gitara klasyczna, itp.).

Czas występu dla wykonawcy: do 5 minut.

KATEGORIE WIEKOWE:

         I kategoria – Przedszkole

         II kategoria – Szkoła Podstawowa

         III kategoria – Gimnazjum

         IV kategoria – młodzież ponadgimnazjalna

         Poza konkursem – V kategoria – dorośli do lat 100 ;)

W każdej kategorii wiekowej i wykonawczej (soliści i zespoły) zostanie przyznana nagroda za I miejsce.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnika.

OCENA JURY:

Oceniane będą:

 • intonacja śpiewu;
 • prezentacja na scenie;
 • ogólny wyraz artystyczny;
 • zgodność wykonywanego utworu z przesłaniem konkursu.

UWAGI KOŃCOWE:

         Uczestnicy przeglądu przyjeżdżają na własny koszt. Uczestnicy niepełnoletni są pod opieką nauczyciela
lub rodzica. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłania na adres:

Zespół Szkół w Lubecku, ul. Lipska 21, TEL.: 34 356 29 09

42-700 Lubliniec

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 17 LISTOPADA 2014R, DO GODZ. 14.00

                .
Prezentacje utworów laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się 28.11.2014 r, godz. 16.30,w Sanktuarium Matki Boskiej w Lubecku.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • mikrofony ( 4 bezprzewodowe );
 • głośniki;
 • odtwarzacz CD
 • inne urządzenia typu: ładowarki, wzmacniacze – uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
Skip to content