Innowacyjność szkoły
W  naszej placówce od wielu lat prowadzone są nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne i organizacyjne. Nauczyciele podejmują trud opracowywania programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych. Realizowane są także projekty i programy edukacyjne organizowane zewnętrznie, w których nasza szkoła brała i bierze udział. Wiele z nich to projekty finansowane ze środków UE.

Projekty:
– Pierwsze Uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy – kl. I-III
– Wyrównywanie szans edukacyjnych w kl. I-III
– Radosna Szkoła – kl. I-III
–  Eu-geniusz
– Akademia Uczniowska
– Cyfrowa Szkoła
– Szkoła z klasą 2.0
Dzięki zaangażowaniu w/w projekty poza zajęciami dzieci i młodzieży – szkoła pozyskała liczne pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt sportowy, komputery, tablice interaktywne, meble, pomoce do zajęć dydaktycznych.

Innowacje
– Spacer bajki z muzyką – OP i kl. I-III
– Fizyka, jako ciekawa opowieść z TIK
– Zajęcia doświadczalno-obliczeniowe z fizyki i matematyki
– Cogitrening w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności koordynacyjnych dzieci
– kl. IV-V
– Z muzyką przez kolorowy świat ortografii – kl. I-III

W bieżącym roku uczestniczymy w pilotażu programowania. Zostały opracowane i wdrożone dwie innowacje:
•    Kl. I-III  – Warsztat logicznego myślenia
•    Kl. IV – NO PROBLEM-umiem już programować

Ponadto od wielu lat istnieje i prężnie działają kółka szachowe i warcabowe. Co roku uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej zdobywają I, II, III miejsce w rozgrywkach powiatowych. Również w tym roku została wdrożona innowacja pedagogiczna „Bajka o szachach” adresowana dla najmłodszych uczniów. Łączy ona rozwijanie zamiłowań czytelniczych i wprowadza w krainę szachów – jako „gry” logicznego myślenia.
Wśród wielu certyfikatów, które szkoła otrzymała za udział w/w projektach, jeden jest szczególnie cenny – SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW.

Skip to content