Szanowni Rodzice,

w roku szkolnym 2021/2022 pomoc psychologiczno – pedagogiczna w formie zajęć logopedycznych jest prowadzona przez neurologopedów:

mgr Klaudię Matusek – oddział przedszkolny

mgr Iwonę Kowol – szkoła podstawowa

Dzieci mają indywidualne zajęcia według harmonogramu.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces terapii mowy.


Terapia logopedyczna


jest formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej, którą otaczamy w naszej placówce dzieci i uczniów potrzebujących wsparcia rozwoju komunikacji werbalnej oraz korekty wad wymowy.
Szalenie istotna w tym procesie jest rola Rodziców i systematyczna współpraca. Ma to znaczenie dla intensyfikowania ćwiczeń i regularnego ich wykonywania, jest niezbędne dla usprawnienia aparatu artykulacyjnego, służy budowaniu motywacji, wzmacnianiu zadowolenia z nabytych kompetencji językowych oraz koniecznemu utrwalaniu i automatyzowaniu poprawnej realizacji głosek w mowie spontanicznej. Rodzic ma codziennie okazję do ćwiczenia ze swoim dzieckiem i utrwalania prawidłowej wymowy. Kilka minut dziennie przyniesie efekty i skróci czas terapii dając poczucie satysfakcji. Pomocą jest wklejany do zeszytu materiał do pracy w domu. Systematyczność w terapii, to klucz do sukcesu.
Zachęcam do towarzyszenia dziecku w tej drodze,to ważne !

Służę pomocą
Iwona Kowol


Drodzy Rodzice! 

Ze względu na zamknięcie szkół zajęcia logopedyczne, podobnie jak lekcje, też będą odbywać się zdalnie. Na stronie szkoły zostanie umieszczony link, dzięki któremu będą Państwo mogli korzystać z materiałów umieszczonych  przez logopedę na Google DYSK. Będą to różnego rodzaju ćwiczenia do usprawniania mowy czynnej i biernej oraz małej motoryki, a także filmiki z ćwiczeniami artykulacyjno – oddechowymi (w poniedziałki dla przedszkola, w czwartki  dla dzieci ze szkoły podstawowej).

Pozdrawiam – Klaudia Matusek

Materiały z logopedii:


Logopeda informuje, że w okresie edukacji zdalnej, zajęcia odbywają się
 w wykorzystaniem Google Meet i każde dziecko objęte terapią mowy ma
podany indywidualny kod zajęć w Classroom.


Skip to content