Drodzy Rodzice! 

Ze względu na zamknięcie szkół zajęcia logopedyczne, podobnie jak lekcje, też będą odbywać się zdalnie. Na stronie szkoły zostanie umieszczony link, dzięki któremu będą Państwo mogli korzystać z materiałów umieszczonych  przez logopedę na Google DYSK. Będą to różnego rodzaju ćwiczenia do usprawniania mowy czynnej i biernej oraz małej motoryki, a także filmiki z ćwiczeniami artykulacyjno – oddechowymi (w poniedziałki dla przedszkola, w czwartki  dla dzieci ze szkoły podstawowej).

Pozdrawiam – Klaudia Matusek

Materiały z logopedii:


Logopeda informuje, że w okresie edukacji zdalnej, zajęcia odbywają się
 w wykorzystaniem Google Meet i każde dziecko objęte terapią mowy ma
podany indywidualny kod zajęć w Classroom.


1Terapia logopedyczna
jest formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej, którą otaczamy w naszej placówce dzieci i uczniów potrzebujących wsparcia rozwoju komunikacji werbalnej oraz korekty wad wymowy.
Szalenie istotna w tym procesie jest rola Rodziców i systematyczna współpraca. Ma to znaczenie dla intensyfikowania ćwiczeń i regularnego ich wykonywania, jest niezbędne dla usprawnienia aparatu artykulacyjnego, służy budowaniu motywacji, wzmacnianiu zadowolenia z nabytych kompetencji językowych oraz koniecznemu utrwalaniu i automatyzowaniu poprawnej realizacji głosek w mowie spontanicznej. Rodzic ma codziennie okazję do ćwiczenia ze swoim dzieckiem i utrwalania prawidłowej wymowy. Kilka minut dziennie przyniesie efekty i skróci czas terapii dając poczucie satysfakcji. Pomocą jest wklejany do zeszytu materiał do pracy w domu. Systematyczność w terapii, to klucz do sukcesu.
Zachęcam do towarzyszenia dziecku w tej drodze,to ważne !

Służę pomocą
Iwona Kowol

Skip to content