Szanowni Rodzice,

w roku szkolnym 2023/2024 pomoc psychologiczno – pedagogiczna w formie zajęć logopedycznych jest prowadzona przez neurologopedę:

mgr Iwonę Kowol

Dzieci mają zajęcia według harmonogramu.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces terapii mowy.

Szanowni Rodzice,
Objęłam opieką logopedyczną zarówno przedszkolaki, jak i uczniów naszej szkoły. Dzieci zostały zdiagnozowane, rozpoznano ich potrzeby terapeutyczne i wyznaczono czas zajęć dostosowany do harmonogramu lekcji i dowozów.

Państwo wyrazili zgodę na udział w zajęciach logopedycznych, a co za tym idzie, współuczestniczą w procesie, którego powodzenie i efektywność zależy od naszego zaangażowania. Zachęcam do śledzenia postępów dzieci, motywowania do kontynuacji ćwiczeń w domu oraz słuchania jak mówią i chwalenia wysiłku wkładanego w rozwijanie kompetencji językowych. Jestem do Państwa dyspozycji w czasie dostępności, przez edziennik i służę pomocą stosownie do potrzeb. Powodzenia i zapału we wspólnym pokonywaniu trudności.

Iwona Kowol


Terapia logopedyczna


jest formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej, którą otaczamy w naszej placówce dzieci i uczniów potrzebujących wsparcia rozwoju komunikacji werbalnej oraz korekty wad wymowy.
Szalenie istotna w tym procesie jest rola Rodziców i systematyczna współpraca. Ma to znaczenie dla intensyfikowania ćwiczeń i regularnego ich wykonywania, jest niezbędne dla usprawnienia aparatu artykulacyjnego, służy budowaniu motywacji, wzmacnianiu zadowolenia z nabytych kompetencji językowych oraz koniecznemu utrwalaniu i automatyzowaniu poprawnej realizacji głosek w mowie spontanicznej. Rodzic ma codziennie okazję do ćwiczenia ze swoim dzieckiem i utrwalania prawidłowej wymowy. Kilka minut dziennie przyniesie efekty i skróci czas terapii dając poczucie satysfakcji. Pomocą jest wklejany do zeszytu materiał do pracy w domu. Systematyczność w terapii, to klucz do sukcesu.
Zachęcam do towarzyszenia dziecku w tej drodze,to ważne !

Służę pomocą
Iwona Kowol


Skip to content