Uczniowie klas trzecich po napisanych egzaminach aktywnie wzięli się za poszukiwanie swoich dróg edukacyjno-zawodowych. W tym celu uczestniczyli dnia 25.04.br. w dniu otwartym Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu oraz dnia 26.04 promocji Zespołu Szkół z Dobrodzienia.  Dnia 27.04.br. w murach naszej szkoły  gościliśmy cztery szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Lublinieckiego: Zespół Szkół im. A. Mickiewicza, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych z Lublińca. Wszystkie szkoły zaprezentowały poprzez prezentacje multimedialne swoje oferty edukacyjne oraz walory swoich placówek. Był czas na indywidulane konsultacje z uczniami i nauczycielami oraz Powiatowym doradcą zawodowym – p. K. Dworok. Liczymy, że działania podejmowane przez szkołę w ramach doradztwa zawodowego przyniosą oczekiwane rezultaty i każdy nasz absolwent znajdzie miejsce w wybranej szkole i wymarzony zawód.

Skip to content