… uczestnikiem XX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego

Od dwóch miesięcy uczeń klasy gimnazjalnej pilnie przygotowywał się do wzięcia udziału w Konkursie Krasomówczym. Tego trudnego zadania podjął się Mateusz Zazgórnik, który stanął przed nie lada wyzwaniem.
Ideą konkursu jest krzewienie umiejętności posługiwania się piękną polszczyzną. Formą, której trzeba sprostać to przemówienie, wygłaszane z pamięci. W tym roku hasłem przewodnim konkursu były słowa ks. prof. Józefa Tischnera : „Nieszczęsny dar wolności”.
Mateusz pięknie zaprezentował się podczas etapu lokalnego, gdzie został  doceniony oraz wybrany do ETAPU REGIONALNEGO, który odbył się 21 lutego 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie. Nasz wychowanek rywalizował z dziewczętami i chłopcami w wieku od 14 do 19 lat. Wspierała go grupa kolegów i koleżanek z jego klasy.

        Dziękujemy Mateuszowi za godne reprezentowanie naszej szkoły
i życzymy mu dalszych sukcesów oraz rozwijania swojego talentu.

K. Matusek

 

 

 

 

 

Skip to content