fizykaZespół Szkół w Lubecku posiada bogatą bazę  technologi informacyjno­-komunikacyjnych (TIK), które chętnie wykorzystują nauczyciele podczas zajęć dydaktycznych z uczniami. Przykładem wykorzystania tych narzędzi TIK w praktyce jest realizowana w naszej szkole innowacja pedagogiczna autorstwa nauczycielki mgr Doroty Grabolus pt. „FIZYKA  jako ciekawa opowieść z TIK”. Główne cele tego działania to zwiększenie zainteresowania uczniów tą dziedziną nauki oraz zachęcenie ich do wykorzystywania narzędzi tik nie tylko w obszarach informatycznych.

Zajęcia „FIZYKA jako ciekawa opowieść z TIK” prowadzone są już od września w klasach pierwszych gimnazjum. Podczas 10 spotkań uczniowie poznają opowieści na temat wybranych  zagadnień z dziedziny fizyki, następnie samodzielnie bądź w grupach wyszukają informacji na ich temat. Kolejny etap pracy uczniów to prezentacja wyszukanych materiałów zrealizowana za pośrednictwem narzędzi TIK.  Efekty swoich zmagań uczniowie opublikują na blogu lub portalu społecznościowym. Dzięki tej innowacji nasi uczniowie chętniej i samodzielnie będą poruszać się w świecie nowoczesnych technologii, a także wzrośnie ich zainteresowanie fizyką.

D. Grabolus

Skip to content