Projekt Eksperci Programowania w Podregionie Bydgoskim rozwijający umiejętności okołoprogramistyczne u uczniów edukacji wczesnoszkolnej miał w tym roku swoją kontynuację. Zrealizowano 30 godzin dydaktycznych z uczniami klasy pierwszej w formie dodatkowych, nieodpłatnych zajęć. Stanowiło to cenny wkład w kształcenie kompetencji kluczowych i zainteresowań oraz usprawniło posługiwanie się nowoczesną technologią.

Skip to content