EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2023/2024

1. język polski – 14 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 15 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 16 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Szczegółowe informacje i komunikaty na stronie CKE

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.


Skip to content