Dyrektor szkoły informuje rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego, który w tym roku odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia.  Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (przejdź do strony) w Jaworznie lub na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (przejdź do strony) znajdują się szczegółowe informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

Skip to content