Uczniowie naszej szkoły, uczestniczący w projekcie “Edu-friends. Budujemy przyjaźń polsko-francuską”, udali się 18 września w podróż do Châteauvillain we Francji. W ramach ponadnarodowej mobilności uczniów, dwudziestu przedstawicieli naszej szkoły wraz z opiekunami p. dyrektor Moniką Kukowka, p. Agnieszką Dybowską, p. Oliwią Kulisz-Koza oraz p. Ewą Lesik, odwiedziło francuską szkołę College Amiral Denis Decres. Podczas tygodniowego pobytu we Francji uczniowie mieli okazję poznać tradycję i obyczaje kraju swoich francuskich rówieśników. Pobyt w szkole w Châteauvillain był dla uczestników przedsięwzięcia wspaniałą okazją do nawiązania kontaktów z uczniami z innego kraju. Każdego dnia uczniowie z grupy projektowej realizowali zadania i cele określone w projekcie “Edu-friends”, którego głównym założeniem było poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych w procesie uczenia się oraz wzrost poziomu znajomości języka angielskiego.

Praca i nauka w zespole międzynarodowym była dla wszystkich okazją do poznania języka, tradycji i kultury Polski i Francji. W programie nie zabrakło także czasu na rekreację podczas lekcji wychowania fizycznego. Wiele radości dostarczyły uczestnikom projektu wspólne warsztaty tańca. Uczniowie poszerzyli również swoją wiedzę realioznawczą poprzez zwiedzanie atrakcji turystycznych Châteauvillain, Chaumont i stolicy Francji Paryża.

Dziękujemy naszym francuskim przyjaciołom za miłe przyjęcie i wspaniałą współpracę!

Mamy nadzieję, że udział w projekcie międzynarodowym zaowocuje licznymi pozytywnymi efektami
w pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.

Oliwia Kulisz-Koza i Ewa Lesik


Dzień Francuski – Jour français

22 czerwca w naszej szkole odbyła się po raz pierwszy w historii szkoły uroczystość promująca międzynarodowy projekt “Edu-friends – budujemy przyjaźń polsko – francuską.” Z tej okazji uczniowie wraz z koordynatorami projektu p. Oliwią Kulisz-Kozą oraz p. Ewą Lesik przygotowali program artystyczny przybliżający język, kulturę, historię, zwyczaje oraz kuchnię francuską. Uczniowie zaśpiewali w języku francuskim znany wszystkim kanon “Frère Jacques – Panie Janie.” Niewątpliwą atrakcją uroczystości był również pokaz kankana, który zaprezentowały Dominika, Magda, Milena i Zosia.
W Dniu Francuskim uczestniczyli także Rodzice uczniów, dla których to spotkanie było okazją do zapoznania się z tematyką i założeniami projektu. Grupa projektowa ze szkoły polskiej zaprezentowała również opracowane w ramach zajęć projektowych materiały z użyciem nowoczesnych aplikacji webowych.


Szkolenie kadry edukacyjnej

Dnia 15 czerwca w naszej szkole odbyło się szkolenie dla nauczycieli uczestniczących w projekcie pt. “Kształtowanie umiejętności matematycznych oraz kompetencji cyfrowych uczniów za pomocą narzędzi TIK”. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoli na opracowanie w zespole projektowym lekcji z przedmiotów ścisłych oraz języka obcego z wykorzystaniem atrakcyjnych aplikacji do skutecznej i ciekawej nauki. Efekty pracy uczniów będą przedstawione francuskim uczniom i nauczycielom podczas wyjazdu naszych uczniów do Francji we wrześniu.


Funpage projektu

Grupa IT Masters na bieżąco dokumentuje nasze projektowe działania:)

EDU-FRIENDS


Konkurs na Logo projektu rozstrzygnięty!

Zwyciężyło logo ze szkoły francuskiej.

Dear etwinners!!!

We’ve finally had our logo contest results. The best logo turned out the logo designed by our French student Louis F. CONGRATULATIONS!!!


Rozpoczęcie działań projektowych na platformie eTwinning

Z wielką radością informujemy, że rozpoczęliśmy już nasze działania projektowe na platformie eTwinning. Razem z nauczycielami i naszymi francuskimi kolegami i koleżankami będziemy poznawać swoje kraje, hobby, style uczenia się oraz narzędzia WEB 2.0 do nowoczesnej nauki i komunikacji.

Wykonaliśmy już swoje awatary oraz pierwsze projekty logotypów do naszego projektu “EDU-friends. Budujemy przyjaźń polsko-francuską.”


Wyniki rekrutacji do programu POWER

Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę uczestników zakwalifikowanych do projektu “EDU-friends. Budujemy przyjaźń polsko-francuską.”

Uczniowie zakwalifikowani do projektu: numery 1-20.

Lista rezerwowa od numeru 21.Rekrutacja do projektu „ Ponadnarodowa Mobilność Uczniów ”

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 1 maja 2022 roku rozpoczęła się rekrutacja do Projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Regulamin oraz karta zgłoszenia uczestnika znajdują się w załączniku poniżej:

RekrutacjaPower

RekrutacjaPower


Ponadnarodowa Mobilność Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku

Uprzejmie informujemy, że  1 maja  2022 roku Szkoła Podstawowa  w Lubecku  rozpoczęła  realizację  Projektu„Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Głównym założeniem trwającego 6 miesięcy  projektu  pt: “Edu-friends. Budujemy przyjaźń polsko-francuską” jest  zagraniczny  wyjazd grupy 20  uczniów wraz z  4 opiekunami do szkoły partnerskiej w miejscowości Chateauvillain we Francji  w miesiącu wrześniu.  Uczestnicy projektu zostaną wybrani do projektu w wyniku   rekrutacji. Mobilność uczestników  będzie  poprzedzona uczestnictwem każdego ucznia w obowiązkowych  zajęciach  projektowych   w szkole.

Główną  ideą  przedsięwzięcia jest rozbudzenie wśród uczniów  ciekawości poznawczej, motywacji do samodzielnego uczenia  się, rozwijanie kreatywności i indywidualnych uzdolnień w oparciu o wykorzystanie w uczeniu się nowoczesnych aplikacji i rozwiązań  TIK. Poprzez działania projektowe chcemy podnieść  jakość  i atrakcyjność kształcenia zgodnie z europejskimi  standardami, rozwijając kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się  oraz wyrównać szanse edukacyjne uczniów  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Tematyka projektu obejmuje 4 główne  obszary kształcenia oparte o podstawę programową  : kompetencje językowe, porozumiewania się w języku obcym, kompetencje matematyczne, kompetencje informatyczne i kompetencje cyfrowe . Realizacja zadań projektowych  połączonych z mobilnością uczniów naszej szkoły  będzie stanowić  atrakcyjną formę odmiany od tradycyjnego nauczania, otwarcie się na nowe inspiracje i rozwiązania technologiczne we współczesnej szkole.

Komunikacja międzynarodowego zespołu będzie  odbywała się w języku angielskim  a głównym miejscem spotkań i realizacji zadań projektowych  będzie platforma  eTwinning od samego początku współpracy do wytworzenia produktu finalnego. Planowane jest zapoznanie uczniów z możliwościami jakie  stwarzają nowoczesne aplikacje do wykorzystania w procesie uczenia się: Flipgrid, Canva, Animoto, Kahoot, Actionbound, Storyboardthat, Edupuzzle, Pixton. W ten sposób uczniowie opracują różnorodne materiały pomocnicze do promowania  siebie, swojej szkoły, regionu i kraju odkrywając  efektywne rozwiązania w utrwalaniu wiedzy. Praca w zespole międzynarodowym będzie stanowić wyzwanie  dla każdego uczestnika projektu, a zdobyte doświadczenie przyczyni się do większej motywacji do nauki języków obcych.

                                                                                                               Opiekunowie projektu
Oliwia Kulisz-Koza
Ewa Lesik


Skip to content