Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej cały rok rozpoznają swoje mocne strony i rozwijają zainteresowania. Kolejny raz zorganizowano DZIEŃ TALENTU, by móc koleżankom i kolegom zaprezentować hobby i inspirować innych różnymi formami aktywności. Obserwując dziedziny, które dzieci wybierają, można stwierdzić, że zmniejszyła się grupa recytatorów, wzrosła natomiast liczba konstruktorów i twórców plastycznych. Pokazy mają walor edukacyjny i artystyczny. Przyznano wyróżnienia w następujących kategoriach: wokalnej – Julia Trybus kl.1, technicznej – Marcin Rak kl.1, sportowej – Rafał Pawołka i Piotr Mrącz kl.2, prezentacji wytworu – Barbara Nowak kl.1, eksperymentu – Bartosz Jelonek kl.3, tanecznej – duety Julia Wieczorek i Sophie Czekała kl.2 oraz Magdalena Pollok i Milena Płuciennik kl.2. Taka zabawa służy rozwijaniu kompetencji kluczowych i na stałe wpisała się w program działań wychowawczych.

Kategorie: Aktualności

Skip to content