Dnia 20 listopada obchodzona była  54 rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Deklaracji Praw Dziecka (1959) oraz  24 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka (1989 rok).

W naszej szkole z tej okazji został przygotowany przez Samorząd Szkolny apel poświęcony prawom i obowiązkom dziecka. W wymowny sposób przypomniano uczniom, że nikt nie ma prawa krzywdzić i naruszać praw każdego czlowieka. Każdemu należy się szacunek, miłość, bezpieczeństwo. Poza prawami, każdy młody człowiek ma obowiązki wynikające z pełnienia ról społecznych: dziecka, ucznia, kolegi czy koleżanki. Przypomiano, że prawa każdej jednostki nie mogą naruszać praw innych ludzi. Na zajęciach wychowawczych uczniowie zastanawiali się, jak dziś prawa i obowiązki dziecka są respektowane i realizowane na całym świecie. Uczniowie w formie wspólnej pracy plastycznej wykonywali plakaty, których tematyka nawiązywała do ich znajomości praw i obowiązków dziecka.

M. Strzoda

Kategorie: Aktualności

Skip to content