Drodzy Rodzice!

Z powodu upałów, aby zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki do nauki dyrektor szkoły podejmuje decyzję o:

  1. Zapewnieniu każdemu uczniowi wody mineralnej
  2. Skrócenie zajęć lekcyjnych do 30 minut

W związku ze skróceniem lekcji ulegają zmianie również godziny dowozów i odwozów oraz obiadu. Bardzo proszę o pisemną deklarację od rodziców, którzy potrzebują zapewnić dziecku pobyt na świetlicy do godzin późniejszych niż wskazane.

Pozdrawiam
Monika Kukowka

Dowóz I –  bez zmian            Dowóz II – 7:55 Pawełki, 8:00 Kochcice, 8:15 Glinica

Lekcje:

  1. 7:45 – 8:15
  2. 8:25 – 8:55
  3. 9:05 – 9:35
  4. 9:45 – 10:15
  5. 10:25 – 10:55 – OBIAD
  6. 11:15 – 11:45
  7. 11:55 – 12:25 – ODWÓZ I
  8. 12:35 – 13.05 – ODWÓZ II
Kategorie: Aktualności

Skip to content