Informacja dla Rodziców

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245) Dyrektor Zespołu Szkół w Lubecku, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego informuje, że w roku szkolnym 2013/2014 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:

SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM
02.01.2014r. 02.01.2014r.
03.01.2014r. 03.01.2014r.
01.04.2014r 23.04.2014r.
25.04.2014r 24.04.2014r
02.05.2014r 25.04.2014r
20.06.2014r. 02.05.2014r.
————- 20.06.2014r.
Skip to content