14 lutego 2023r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 :

zal-1-terminy-rekrutacji-lotbs-i-2023_20242


17 maja 2021r.

Drodzy Rodzice i uczniowie,

informuję. że od dnia 17 maja rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych:

Link: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/


AKCJA REKRUTACJA

13 maja br. o godzinie 17 odbędzie się wydarzenie, które przybliży, głównie kandydatom, temat tegorocznej rekrutacji. Wydarzenie jest organizowane przez administratorów systemu VULCAN, będzie trwać maksymalnie 90 minut, jest bezpłatne i może w nim uczestniczyć dowolna osoba. Zaproszenie na wydarzenie

Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

Adres strony rozprowadzającej:

https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja


Drodzy uczniowie i rodzice

Informuję, że na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów „Wybieram zawód dla siebie – Informator o szkolnictwie branżowym” z terenu Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Przesyłam link https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/ do wyszukiwarki.

Dyrektor szkoły – Monika Kukowka


Rok szkolny 2020/21

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 

Załączniki:

  1. Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022
  2. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 – komunikat MEiN
 

18.05.2020

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – konsultacje MEN

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Dziś, 8 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało projekt do konsultacji. Opinie dotyczące proponowanych terminów można przekazywać do 13 maja br. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych_konsultacje-2-1 projekt-harmonogramu-rekrutacji-na-r.sz_.-2020-2021-konsultacje-1 projekt-harmonogramu-rekrutacji-na-r.sz_.-2020-2021-konsultacje

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Proszę o zapoznanie się z umieszczoną prezentacją dotyczącą REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.

prezentacja rekrutacja 2020

Pozdrawiam
dyrektor M. Kukowka


Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dn. 17 czerwca 2019r. dotyczy zmian terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – klasa III gimnazjum

Dokumenty:

zalacznik_gim

decyzja_gim


Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dn. 17 czerwca 2019r. dotyczy zmian terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – klasa VIII

Dokumenty:

decyzja

zalacznik_do_decyzji


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2019 – poradnik

Firma VULCAN obsługująca system elektronicznej rekrutacji opracowała i udostępniła bezpłatny poradnik dla Kandydatów i ich Rodziców „Jak dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?”. Poradnik można pobrać wchodząc na stronę https://2roczniki.pl

Publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji. Znajduj się w niej m.in. podpowiedzi jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji, jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad. Zachęcamy do skorzystania z powyższego opracowania.


Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów

13 maja rozpocznie się etap rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Powiat Lubliniecki tradycyjnie bierze udział w elektronicznej rekrutacji. Sam proces rekrutacji w tym roku będzie przebiegał podobnie jak w poprzednich latach. Aby wziąć udział w rekrutacji uczeń musi się zarejestrować w systemie. Żeby to uczynić, należy się udać na stronę internetową: https://slaskie.edu.com.pl/

Na powyższej stronie, w zależności od szkoły, do której uczęszcza uczeń, należy kliknąć w odpowiedni prostokąt (niebieski dla uczniów szkół podstawowych; zielony dla gimnazjalistów) i dalej postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami. W systemie będzie także można skorzystać z wyszukiwarki szkół, które uczestniczą w elektronicznej rekrutacji. Po założeniu konta w systemie i ustaleniu szkół i oddziałów (klas), którymi jest zainteresowany uczeń, należy ustalić listę preferencji.

W elektronicznym wniosku należy wybrać maksymalnie trzy szkoły. Ważna jest kolejność – klasa w szkole, która jest na pierwszym miejscu listy jest traktowana jako klasa pierwszego wyboru. O dostaniu się do wybranej klasy w wybranej szkole decydują punkty m.in. za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu ósmoklasisty, czy za inne osiągnięcia. Konieczne jest wskazanie oddziału (klasy) lub oddziałów (klas), którymi uczeń jest zainteresowany w danej szkole.

Najpierw należy wpisać te klasy, w których uczeń chce się uczyć najbardziej. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić ucznia do tej klasy, która jest na pierwszym miejscu listy preferencji. Jeśli okaże się, że uczeń ma za mało punktów, będzie próbował przydzielić do klasy znajdującej się na drugim miejscu listy itd. Rekrutacja powinna przebiegać według poniższego schematu:

Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej

Wniosek należy wypełnić za pośrednictwem swojego konta internetowego:

–     udać się na stronę www.slaskie.edu.com.pl i wybrać właściwą rekrutację (dla absolwentów szkół podstawowych lub gimnazjalnych)

–     ułożyć listę preferencji,

–     wypełnić pozostałe pola formularza,

–     wydrukować wypełniony formularz (na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian),

–     podpisać formularz

–   dostarczyć formularz do szkoły pierwszego wyboru (gdzie zostanie zweryfikowany pod względem zgodności z danymi w systemie). Wraz z wnioskiem należy złożyć oryginał lub kopię zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu ósmoklasisty oraz  oryginał lub kopię świadectwa, a także inne dokumenty wymagane przez daną szkołę. Szkoła pierwszego wyboru to szkoła, która uruchamia oddział (klasę) znajdujący się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli ten, na którym najbardziej kandydatowi zależy.

Zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty cały ten etap (rejestracja kandydatów) zakończy się 25 czerwca 2019 r. W załączeniu przesyłam terminarz poszczególnych etapów rekrutacji stanowiący załącznik do niniejszej decyzji. Ponadto dodatkowe informacje dot. rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji do poszczególnych szkół i wymaganych dokumentów polecam bezpośredni kontakt ze szkołami:

  1. Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu – tel.: (34) 351 14 33http://www.mickiewicz.net.pl/
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcąco -Technicznych w Lublińcu – tel.: (34) 351 14 31, http://www.zsot.lubliniec.pl/
  3. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu – tel.: (34) 351 14 32, http://www.zszlubliniec.pl/
  4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – tel.: (34) 351 14 36, http://www.ckziulubliniec.pl/

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszych szkół. Prosimy także o rozpropagowanie informacji wśród uczniów i rodziców oraz zapoznanie uczniów z systemem np. na lekcjach informatyki, czy na zajęciach z wychowawcą.


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/19

uprzejmie informuję,  że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce “Rodzice i uczniowie” rekrutacja, znajdują się nowe dokumenty z 30.01.2019r. dot. rekrutacji.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami.

Dyrektor szkoły
Monika Kukowka

terminy postępowania rekrutacyjnego 2019-2020


Drodzy Uczniowie,

przekazujemy linki z cennymi materiałami dot. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Źródła dodatkowych informacji:

  • skrzynka internetowa: rekrutacja@men.gov.pl,
  • punkty konsultacyjne w kuratoriach, lista kontaktów dostępna na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekrutacja/kontakty-do-kuratoriów,
  • zakładka na stronie internetowej MEN www.men.gov.pl/rekrutacja
  • Egzamin ósmoklasisty – Vademecum nauczyciela. materiały ORE dla nauczycieli

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – Informacja na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych – mapa Polski.
Barometr zawodów


Wyszukiwarka szkół i zawodów

Informator o szkolnictwie zawodowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego na rok szkolny 2019/2020

Wybieram zawód dla siebie”

Wybierz grupę zawodów: … (np. budowlane, kształcenie specjalne)

Wybieram zawód: … (np. stolarz, zawody pomocnicze)

Lista szkół, w których ten zawód występuje: …(…, szkoły specjalne)

Opis zawodu: … (np. wybrany: stolarz, zawód pomocniczy)

Dodatkowo: zakładki z różnymi informacjami dot. kształcenia zawodowego

/strona internetowa RODN „WOM” i SOD/

Dostęp do wyszukiwarki będzie możliwy poprzez stronę internetową danej szkoły

(po zamieszczeniu odpowiedniego linku)


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/19

uprzejmie informuję,  że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce “Rodzice i uczniowie” rekrutacja, znajdują się nowe dokumenty z 30.01.2019r. dot. rekrutacji.

Proszę o zapoznanie się ze zmianami.

Dyrektor szkoły
Monika Kukowka


JAK SIĘ UCZYĆ ?
Nauczyciele naszej szkoły pracują nad skutecznym nauczaniem. Jednak jest to również zadaniem każdego ucznia. Przecież poza otrzymaną oceną, ważne jest, aby umieć korzystać w codziennym życiu z posiadanej wiedzy i umiejętności. Chcesz odnieść sukces w szkole? Chcesz odnieść sukces w życiu? Wiesz, co to są kompetencje ? Przeczytaj, zapoznaj się z prezentacją. Sprawdź, czy przedstawione pomysły działają. Czasem trzeba coś przećwiczyć, żeby przekonać się, że przynosi to SUKCES. Powodzenia !

uczenie_sie_w_jezyku_ucznia

Skip to content