W malowniczym zakątku Dolnego Śląska znajduje się unikalny w Europie pomnik historii – Młyn Papierniczy w Dusznikach Zdroju. Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu “Polski złoty ma 100 lat” mieli okazję poznać historię i sposoby produkcji papieru. Głównym celem wycieczki edukacyjnej było poszerzenie wiedzy na temat polskiej waluty. W ramach zwiedzania ekspozycji muzealnej “Polski pieniądz papierowy” uczniowie obejrzeli polskie banknoty emitowane od insurekcji kościuszkowskiej aż do dziś.

Uczestnicy zajęć warsztatowych mogli samodzielnie sprawdzić, za pomocą specjalnego testera, zabezpieczenia na polskich banknotach. Swoiste laboratorium do badania mikrodruków, znaków wodnych i innych typowych elementów współczesnych banknotów wzbudziło ogromne zainteresowanie uczniów. Interaktywna nauka i możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy na temat historii polskiego pieniądza, okazały się cenną lekcją historii. Pod koniec zajęć warsztatowych na uważnych słuchaczy czekała specjalna nagroda – możliwość otwarcia prawdziwego sejfu.

Dla uczestników warsztatów przygotowano również specjalny pokaz wytwarzania papieru czerpanego, w którym uczestniczył uczeń klasy VIII. Proces czerpania papieru ze znakiem wodnym był dla wszystkich zwiedzających niepowtarzalną przygodą!

Mamy nadzieję, że udział uczniów naszej szkoły w konkursie grantowym, organizowanym przez Narodowy Bank Polski, pozwoli im na lepsze zrozumienie roli polskiego złotego w umacnianiu gospodarki i pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Ewa Lesik

Kategorie: Aktualności

Skip to content