uelogo lealogo spichlogo prowlogo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu umożliwienie propagowania tradycji śląskich mieszkańcom obszaru LGD poprzez realizację sesji warsztatowych oraz koncertów promujących śląską kulturę ludową, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Instytucja zarządzająca PROW 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie
„Cykl warsztatów oraz koncertów propagujących tradycje śląskie dla mieszkańców obszaru LGD Spichlerz Górnego Śląska”

mającego na celu: umożliwienie propagowania tradycji śląskich mieszkańcom obszaru LGD poprzez realizację sesji warsztatowych oraz koncertów promujących śląską kulturę ludową, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt objętego PROW na lata 2007-2013, Instytucja zarządzająca PROW 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, „Europa inwestująca w obszary wiejskie”, realizowanego przez firmę Demol-Art, (umowa nr 01496-6930-UM1240327/14).
w dniach: 21.01.2015r. (warsztaty od godz. 1530 do 1730 )
oraz 23.01.2015r. (warsztaty od godz.1530 do 1730)
27.01.2015r. (koncert o godz. 1700 )
w Szkole Podstawowej ul. Lipska 21 42-700 Lubecko.

 Osoby chcące wziąć udział w warsztatach proszone są o zapisywanie się na listę uczestników, która dostępna jest w sekretariacie szkoły.

kwiatkii

Skip to content