Zaprzeczając znanemu powiedzeniu, można i trzeba poznawać swoją kulturę i historię, nie tylko tę wielką, ale również związaną z codziennym życiem i trudem pracy naszych przodków. Temu celowi służy bezcenna inicjatywa organizacji lokalnego zbioru eksponatów przybliżającego rodzimą tradycję rolniczą i zwykłe życie w domostwach. Na pewno niejeden dorosły pamięta jeszcze choćby konika na biegunach, czy maszyny i bryczki, ale dla dzieci to już ciekawostka. Klasa 3 wybrała się na zajęcia edukacyjne i z zainteresowaniem wszystko oglądała, uzupełniając wiedzę o wiadomości z zaangażowaniem przekazane przez p. Józefa Richtera, który pracując w szkole jest dzieciom dobrze znany. Dziękujemy za atrakcyjną lekcję, a społecznym aktywistom promującym wieś, za skuteczne realizowanie dobrych pomysłów, ku pożytkowi młodszych pokoleń.

I. Kowol

Kategorie: Aktualności

Skip to content