pilka_dzieci_20131008114629Cogitrening to metoda opracowana na podstawie badań  z zakresu neuropsychologii, kinezjologii i neuropedagogiki  dostarczając wiele cennych wskazówek, jak powinien wyglądać nowoczesny trening piłkarski.  Metoda cogitreiningu  dotarła już do Polski i zaczyna być stosowana w klubach piłkarskich trenujących głównie dzieci i młodzież.  Proste ćwiczenia koordynacyjne okazuje się, że nie tylko usprawniają rozwój funkcji motorycznych i koordynację ale także wpływają na rozwój poznawczy. Ćwiczenia poprawiają koordynację, refleks, czas reakcji , które są istotne w grze w piłkę nożną.


Dzieci w ruchu i zabawie uczą się rozumienia przestrzeni i położenia. Jeśli jest ono niedostatecznie wykształcone – z powodu braku ćwiczeń doświadczania siebie w przestrzeni – z trudem będą organizować położenie abstrakcyjnych figur, liter albo cyfr. Skutkiem tego są mogą być problemy z nauką pisania, czytania i liczenia. Wpływ na powyższe ma także  słaba integracja i współpraca obu półkul mózgowych.
Właśnie ćwiczenia cogitreiningu są świetną metodą usprawniającą wyżej wymienione umiejętności. Proponowane w trakcie prowadzonej w Szkole Podstawowej w Lubecku  innowacji pedagogicznej ćwiczenia  mają jako cel bezpośredni – ogólne usprawnianie fizyczne dzieci i poprawienie koordynacji a pośrednio są świetną metodą wspomagającą rozwój poznawczy.

Cezary Białas 
nauczyciel wychowania fizycznego
w Zespole Szkół w Lubecku

Skip to content