Wymiana doświadczeń

13 listopada nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochanowicach w ramach współpracy naszych szkół zorganizowali konferencję poświęconą wymianie doświadczeń. Nauczyciele z Kochanowic dzielili się informacjami i wrażeniami z realizacji europejskich projektów w programie “Comenius – uczenie się przez całe życie.” Z kolei przedstawiciele Zespołu Szkół w Lubecku omówili wnioski z realizacji rządowego projektu Cyfrowa Szkoła. Nauczyciele p. Dorota Grabolus i p. Ewa Lesik zaprezentowały zebranym interaktywne Czytaj dalej…

List Minister Edukacji Narodowej

    Dyrektor  Zespołu Szkół w Lubecku, w imieniu Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas, przesyła list zawierający informacje dotyczące właściwego przygotowania  szkół na przyjęcie sześciolatków i zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków wychowania i opieki.„Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowychInformuję, że Prezydent RP Bronisław Komorowski 11 października 2013 roku podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Treść ustawy jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rządowego Centrum Legislacji. W najbliższym czasie zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.
(więcej…)

Program profilaktyczny “NOE”

    Dnia 15 października br. uczniowie klas III Gimnazjum uczestniczyli w programie profilaktycznym pt. “Noe” prowadzonym przez specjalistów Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z Katowic. W trakcie trzygodzinnych zajęć młodzież aktywnie zajęła się obalaniem przekonań normatywnych, czyli mitów dotyczących spożywania alkoholu. Wspólnie szukano drogi do wolności czyli życia bez nałogów. Nasi uczniowie kolejny raz udowodnili, że trzeźwe życie jest dla nich Czytaj dalej…

Świadectwo trzeźwego życia

    W ramach realizacji zadań Szkolnego Programu Profilaktyki klasy I Gimnazjum uczestniczyły w warsztatach dotyczących poznania mechanizmu uzależnienia na przykładzie uzależnienia od alkoholu. Swoje życie i walkę z chorobą alkoholową pokazał w trakcie zajęć zaprzyjaźniony z naszą szkołą p. Zygmunt Sowa.

(więcej…)

Dzień Seniora w Lubecku

 Do Szkolnego Kalendarza Imprez  Zespołu Szkół w Lubecku na stałe już wpisał się Dzień Seniora organizowany w  lubeckim Sołectwie. Również w tym roku szkolnym,24 października  uczniowie naszego Zespołu Szkół  zaprezentowali  program artystyczny przygotowany specjalnie na  tę okazję. Do występów włączyli się uczniowie ze wszystkich grup wiekowych, którzy pod okiem nauczycieli i wychowawców   uświetnili  ten szczególny dzień. Dzieci i młodzież chętnie włączyła się do przygotowań , a nauczyciele zadbali, aby  występ zawierał różne elementy  dorobku artystycznego naszej szkoły. Były więc popisy wokalne, taneczne i  recytatorskie.

(więcej…)

Ćwiczenia praktyczne – pomocy przedmedycznej

 16 października to Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Tego właśnie dnia w wielu szkołach, także u nas, odbyły się zajęcia z dziećmi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dokładnie o godz. 12:00 dzieci przystąpiły do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach uzyskanych od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Celem akcji było nieprzerwane prowadzenie wdechów i ucisków przez 30 minut w rytm utworu „Stayin’ Alive” zespołu Bee Gees,  który znakomicie oddaje tempo uciskania.

(więcej…)

Pasowanie na ucznia…

 Uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej jest dużym wydarzeniem w życiu szkoły. Przygotowania do tej uroczystości trwają kilka tygodni, a uczestniczą w niej nie tylko uczniowie  młodszych klas z nauczycielami, ale także rodzice. 15 października  przeżywaliśmy wszyscy pasowanie 14 pierwszaków na uczniów klasy pierwszej.

(więcej…)

Wycieczka do Kochcic

Jesień to piękna pora roku, zwłaszcza wtedy, kiedy pogoda dopisuje. Tak też było podczas wycieczki klas I,II,III do parku w Kochcicach. Łącząc przyjemne z pożytecznym dzieci mogły poznać historię tego miejsca oraz zabawić się w tropicieli przyrody i poszukać cennych jej okazów. Motywem przewodnim były drzewa jesienią. Piękne i okazałe drzewostany w bajecznych kolorach przyciągały wzrok, a w szczególności cenny pomnik przyrody – platan klonolistny, który wzbudził zachwyt u dzieci swoją nietypową korą.

(więcej…)

Dni wolne 2013/2014

Informacja dla Rodziców Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245) Dyrektor Zespołu Szkół w Lubecku, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego informuje, że w roku szkolnym 2013/2014 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą: SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM 02.01.2014r. 02.01.2014r. 03.01.2014r. 03.01.2014r. Czytaj dalej…

Skip to content