15.05.2014 r. dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Kochanowic, najmłodsi uczniowie naszej  szkoły mieli okazję obejrzeć  w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu przedstawienie pt „Brakujący element”.


Widowisko zorganizowane zostało przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, a całkowity dochód przeznaczony dla dzieci ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Kategorie: Aktualności

Skip to content