PSB-Mrówka w Lublińcu wraz z funkcjonariuszami powiatowej Komendy Policji dnia 04.09.br. w naszej szkole zorganizowali kampanię edukacyjną dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej. W sposób teoretyczny i praktyczny uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Ćwiczyli pod okiem zaproszonych gości podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię. Cel przedsięwzięcia jest bardzo szczytny, zakłada poprawę bezpieczeństwa dzieci jako uczestników ruchu drogowego. Mrówka doceniła zaangażowanie  i wiedzę uczniów częstując cukierkami . Każdy uczeń otrzymał również  kamizelkę odblaskową. Serdecznie dziękujemy za ten gest i inicjatywę PSB-Mrówka oraz funkcjonariuszom policji.

Prelekcję funkcjonariuszy policji na temat bezpieczeństwa na drodze oraz zagrożeń wirtualnego świata wysłuchali  również uczniowie klas IV-VIII oraz klas trzecich gimnazjalnych. Jak co roku lubliniecka policja wspiera naszą szkołę w realizacji zadań szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz czuwa nad bezpieczeństwem uczniów. Serdecznie dziękujemy naszym prelegentom i życzymy wszystkim bezpiecznego roku szkolnego!

Skip to content