W naszej szkole od zawsze wiele działań i uwagi poświęca się bezpieczeństwu uczniów w szkole oraz poza jej murami. Świadczy o tym szeroki wachlarz działań  podejmowanych przez dyrekcję oraz nauczycieli we współpracy z Radą Rodziców celem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej. Bezpieczeństwo to fundament działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły, które systematycznie podlegają ewaluacji. Od kilku lat w szkole zostały opracowane i praktycznie funkcjonują: Procedury Postępowania Nauczycieli i Pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Damrota w Lubecku w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  Na początku każdego roku szkolnego ten dokument podlega aktualizacji przez pedagoga szkolnego, a  uczniowie, rodzice oraz nauczyciele i pracownicy szkoły zostają zapoznani z jego treściami do końca września danego roku szkolnego.  W szkole udostępniona jest również baza danych zawierająca dane placówek udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej  uczniom i rodzicom w trudnych życiowo sytuacjach.

procedury2018Lubecko

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

*Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec  tel./fax (034) 356-29-66   kom. 785 926 040
* Zespół ds. Nieletnich i Patologii  Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu pokój nr 48, telefon: 034 35 32 283

*Antynarkotykowy telefon zaufania    801 199 990

*Uzależnienia behawioralne 801 889 880

*Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR ul. Aleja Wolności 44/19 42-200 Częstochowa tel:34 365 48 99

* Zespół ds. Nieletnich i Patologii  Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu pokój nr 48, telefon: 034 35 32 283

* 116 111 Telefon zaufania dzieci i młodzieży 12.00-22.00 lub www.116111.pl/napisz

*Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Karola Miarki 15 H,   42-700 Lubliniec,    telefon:  34 353 16 65

* Punkt Konsultacyjny- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu ul. Oświęcimska 30  telefon: 34 351 1461

*TO TU- Ośrodek Terapii Uzależnień 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 11, tel./ fax (32) 769 00 01 / e-mail: poczta@to-tu.eu 

*Fundacja ITAKA  całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym. Telefon: 800 70 22 22, www.liniawsparcia.pl
*Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci
800 100 100   www.800100100.pl
*Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka- 800 121 212

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Lubliniec, ul. Paderewskiego 5 Telefon stacjonarny : (0-34) 353-01-00
*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ Zespół ds. Przemocy Gminy Kochanowice , ul. Lubliniecka 7 tel. 34 353 34 27

Kategorie: Aktualności

Skip to content