W roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich. Obejmie on około 115 000 dzieci, w pierwszym etapie zostanie zrealizowany w 8 województwach Polski wschodniej, a w drugim obejmie 8 województw Polski zachodniej. Partnerami programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących Człowiek – Człowiekowi.

Celem Programu jest wczesne wykrycie, u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.

Skip to content