W dniach 5-6 czerwca br. uczniowie klas III Zespołu Szkół w Lubecku, uczestniczyli w dynamicznym programie profilaktycznym – Archipelag Skarbów w Gminnym Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach.

Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa.

Archipelag Skarbów pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media. W tym roku szkolnym nasza wspaniała młodzież bardzo aktywnie i pozytywnie zaangażowała się w realizację programu. Doświadczenia uczestnictwa w programie pokazują, że nasi uczniowie nie boją się wymagań, wysiłku, pracy nad sobą. Ważnym aspektem programu jest trening asertywności, w którym uczestnicy mogą ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.

Skip to content