PZU prowadzi ogólnopolską kampanię społeczną, której celem jest poprawa widoczności dzieci na drodze i ograniczenie wypadków z udziałem uczniów.
PZU przekazało odblaski z wbudowaną migającą lampką również uczniom naszej szkoły podstawowej z klas I-III. Akcja dotyczy wszystkich uczniów tych klas w całej Polsce. Kampania została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przy słabej widoczności, bez elementów odblaskowych, pieszy jest widoczny na drodze w światłach mijania samochodu z odległości zaledwie 20-30 metrów. Przy prędkości 90 km/h, kierowca pokonuje 25 metrów na sekundę i może nie mieć możliwości reakcji widząc pojawiającego się pieszego. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy, odbijający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już z odległości 130-150 metrów, czyli dużo szybciej. To może uratować pieszemu życie. W 2017 roku w Polsce ucierpiało w wypadkach 911 dzieci poruszających się pieszo po drogach. Przekazując dzieciom odblaski a rodzicom i nauczycielom materiały edukacyjne, PZU chce zachęcić ich do działań w celu poprawy bezpieczeństwa najmłodszych.

Dla Ministerstwa Edukacji Narodowej jako patrona honorowego akcji bezpieczeństwo uczniów w szkołach jest jednym z priorytetowych działań podejmowanych w ramach realizacji polityki oświatowej państwa. Szczegółowe regulacje w tym zakresie określono w przepisach prawa oświatowego. Mają one na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa w szkołach oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego funkcjonowania w każdej sytuacji, w tym także na drodze. W naszej szkole od lat bezpieczeństwo naszych uczniów w szkole oraz poza nią jest fundamentalnym zadaniem działań wychowawczo-profilaktycznych we współpracy z funkcjonariuszami policji i innymi instytucjami pozaszkolnymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

 

Skip to content