Już tradycją naszej szkoły jest fakt, że na wypoczynek zimowy czy letni wybieramy się z aktualną wiedzą dotyczącą bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Nie inaczej było w czwartek 29.01.br. W naszej szkole prelekcje z zakresu bezpieczeństwa przeprowadziły funkcjonariuszki Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji.

Prelekcja poszerzona była o tematykę cyberprzemocy i bezpieczeństwa w wirtualnym świecie. Tematyka ta związana jest również z obchodzonym dnia 10 lutego br. Dniem Bezpiecznego Internetu. Przestrzegano również uczniów przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. Przypomniano procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i i młodzieży. Uczniowie swoją wiedzę mogli uzupełnić zadając pytania. Mamy nadzieję, że ww. przedsięwzięcie, przyczyni się do bezpiecznego spędzenia zimowego wypoczynku.

Skip to content