Działalność świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Czuwamy nad bezpieczeństwem podopiecznych w budynku szkoły i podczas dowozów autobusem szkolnym. Dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w zajęciach organizowanych przez opiekunów. Są to: zajęcia plastyczno-techniczne, czytelnicze, ruchowe, gry i zabawy stolikowe. Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, rozmowy z kolegami i koleżankami oraz odrabianie zadań domowych. Dzieci mają możliwość oglądania ulubionych filmów rysunkowych i edukacyjnych. Korzystając ze słonecznej pogody, spędzamy czas na szkolnym placu zabaw i boisku sportowym.

Praca świetlicy sprzyja w szczególności integracji uczniów, umacnianiu więzi uczuciowej ze szkołą i angażowaniu dzieci w realizację założonych celów wychowawczych.

Wszyscy przebywający w świetlicy zobowiązani są do respektowania obostrzeń związanych z wystąpieniem pandemii. Szczegółowe zasady określa Regulamin świetlicy.


Dzieci korzystające ze świetlicy w naszej szkole aktywnie uczestniczą w zajęciach plastyczno-technicznych, podczas których wykazują się dużym zaangażowaniem i kreatywnością. Na zajęciach powstały ciekawe projekty, których stworzenie dało uczniom wiele satysfakcji. Były to m.in. świetlicowe akwarium, teatrzyki przygotowywane w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru, czy wielkanocne kartki.

W ostatnim czasie zakupione zostały do świetlicy zestawy klocków oraz gra „piłkarzyki”. Cieszą się one wielką popularnością w czasie zajęć świetlicowych i przerw międzylekcyjnych.


Jesień w świetlicy szkolnejŚwietlica – najważniejsze informacje dotyczące przebywania dziecka w świetlicy w roku szkolnym 2021/2022

1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

2. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnym oświadczeniem wychowawcom świetlicy. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami / prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (Policja).

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.

5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad regulaminu świetlicy szkolnej, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, podstawowych zasad higieny, kulturalnego zachowania się oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice / prawni opiekunowie.

7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nieprzynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych, zabawek elektronicznych).

8. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej oraz niezwłocznej aktualizacji danych.

9. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur.

10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy pisemnie (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

11. Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej (na kartce lub w dzienniku elektronicznym).

KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_SWIETLICY 2021


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Świetlica szkolna przyłącza się do akcji ogłoszonej przez MEN „ Razem na Święta”.
Pragniemy wykonać kartki z życzeniami świątecznymi i przekazać je starszym, samotnym osobom mieszkającym w naszej okolicy. Mamy możliwość zrobienia tego dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu.
Prosimy również Szanownych Rodziców o zachęcenie swych pociech do udziału w tej akcji. Kartki z życzeniami świątecznymi będziemy wykonywać na zajęciach świetlicowych online.


Bardzo zachęcamy Was drodzy uczniowie do połączenia się z nami przez meet na platformie classroom (wejście przez kalendarz) każdego dnia od poniedziałku 14 grudnia br. do piątku 18 grudnia od godziny 13.00. Na platformie classroom umieścimy listę potrzebnych materiałów. Będą to rzeczy typu kartki, klej, które na pewno posiadacie w domu.
Wykonane prace prosimy przynieść do szkoły.
Zachęcamy do licznego włączenia się do akcji „ Razem na Święta”, by w obecnym czasie osoby samotne poczuły świąteczną atmosferę i to ,że ktoś o nich pamięta. Czekamy na Was .

Małgorzata Kos
Magdalena Hadrian-Matyja


Szanowni Państwo oraz Wy drodzy Uczniowie!

W tym tygodniu proponuję kolejne gry, zabawy i prace plastyczne dla Waszych dzieci. Są to propozycje świetlicy szkolnej wyłącznie dla dzieci chętnych, które chcą zrobić coś pożytecznego w swoim czasie wolnym.
1. Pierwsza propozycja praca plastyczna – Sowa wydrapywanka

2.Druga propozycja to Minimuzeum. Dziecko w wyznaczonym miejscu w domu tworzy wystawę np. prac szkolnych, minimodeli samochodów, gatunków dinozaurów lub kamieni. W ten sposób powstaje domowe minimuzeum.

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,108590f6.html
3.Trzecia propozycja to wykonanie świątecznej kartki bożonarodzeniowej. Potrzebny jest kolorowy papier techniczny oraz klej.
https://www.youtube.com/watch?v=LCb4_S7E_PU

4.Trzecia propozycja to wykonanie ćwiczenia słuchowego. Przygotujcie kilka słoiczków lub plastikowych pojemników, dobrze żeby wszystkie pojemniki były tego samego typu, czyli np. tylko słoiki oraz różnego rodzaju produkty sypkie takie jak kasza,cukier, fasola,kamyczki,woda lub inne. Do słoiczków wsypcie trochę z każdego przygotowanego produktu. Do jednego słoiczka tylko jeden produkt. Dokładnie zakręćcie pojemnik i zabawa gotowa.
Rodzic pokazuje zawartość słoiczków, po czym delikatnie nim potrząsa, aby zaprezentować dźwięk jaki wydaje dany produkt odbijając się od ścianek słoika. Następnie dziecko odwraca się lub zasłania oczy a rodzic potrząsa dowolnym słoikiem. Zadaniem dziecka jest rozpoznać co słyszał. Miłej zabawy.

Małgorzata Kos


30 listopada – 4 grudnia

Zachęcamy uczniów uczęszczających na świetlicę szkolną do codziennego zaglądania na świetlicę na classromie. Od 1 grudnia do świąt będziemy codziennie otwierać jedno okienko naszego szkolnego kalendarza adwentowego online. Czekają na Was proste zadania do wykonania, łamigłówki i ciekawostki. Wasza aktywność zostanie nagrodzona.
Służymy pomocą w odrabianiu zadań domowych. Codziennie w godzinach 13.00-15.00 można połączyć się przez aplikację meet z dyżurującym nauczycielem.

Magdalena Hadrian-Matyja


23-27 listopad

Szanowni Państwo!
W tym tygodniu proponujemy uczniom zabawy, gry oraz prace plastyczne. Mogą je wykonać w swoim wolnym czasie. Są to propozycje wyłącznie dla uczniów chętnych.
1. Pierwsza propozycja to ozdoba plastyczna – ptaki z papieru. Szczególnie ładnie się prezentują jako wisząca ozdoba lampy lub okna.

https://www.youtube.com/watch?v=YRGxaA1__FI
2.Druga propozycja „Gra w klasy”
Aby dzieci mogły się bawić w tę zabawę potrzebna jest tylko taśma malarska i kawałek podłogi. Jest to zabawa ruchowa nie tylko dla dzieci przedszkolnych ale również dla dzieci starszych. Wystarczy przykleić do podłogi taśmę malarską. Jest to wesoła zabawa rozwijająca zręczność, gibkość oraz koordynację ruchową.
https://www.youtube.com/watch?v=QLulnqyXCjs
Miłej zabawy.

Małgorzata Kos


Szanowni Państwo.

Zachęcam uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej do wykonania ozdób, dekoracji i prac plastycznych. Proponuję im również gry i zabawy umysłowe , w które mogą zagrać w czasie wolnym.
Jest to wyłącznie propozycja dla chętnych dzieci, które chcą w swoim czasie wolnym zrobić coś pożytecznego, potrenować umysł lub zrelaksować się robiąc
pracę plastyczną.

Pierwsza propozycja to wykonanie pompona:
https://www.youtube.com/watch?v=W-g8PAnxGlE
Drugą propozycja są pomysły na zabawę przy biurku. A w tym;kolorowanki , różnice, krzyżówka i labirynt:
https://iskial.pl/odporni-na-nude/
Trzecia propozycja to lampion. Do jego wykonania potrzebujemy słoik, klej vicol, bibułę i ozdoby. Słoik smarujemy rozcieńczonym klejem, oklejamy bibuła i ozdobami, do środka wkładamy podgrzewacz teelight i gotowe. Miłej zabawy.

Małgorzata Kos

Skip to content