KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
w sprawie
zwrotów do Biblioteki Szkolnej udostępnionych nieodpłatnie
podręczników oraz książek

Dyrektor szkoły informuje, że zwrot książek oraz podręczników do biblioteki szkolnej odbędzie się w roku szkolnym 2019/2020 według następującego harmonogramu:

KLASY I – III

PONIEDZIAŁEK  – GODZINA 09.00 – 15.00

KLASY IV – VIII

WTOREK – GODZINA 12.00 – 18.00 KLASY: IV, V, VIA

CZWARTEK – GODZINA 12.00 – 18.00 KLASY: VIB, VII, VIII

Z powodu ograniczeń i obostrzenia zasad bezpieczeństwa i higieny z  tytułu COVID – 19, przyjmujący podręczniki nie będą mieli możliwości sprawdzenia ich  stanu, zatem rodzice uczniów proszeni są o złożenie oświadczenia i potwierdzenie go własnoręcznym podpisem. Wzór zamieszczono poniżej:

ROZLICZENIE PODRĘCZNIKOW oświadczenie rodzica

ROZLICZENIE PODRĘCZNIKÓW – OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

Oświadczam, że stan podręczników zwracanych przez mojego syna/córkę ………………………………………, ucznia/uczennicę klasy ……………..  w roku szkolnym 2019/2020 jest:*

–  dobry i nadający się do użytku w kolejnym roku szkolnym 2020/2021

– zgłaszam zniszczenie/uszkodzenie podręcznika (ów)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
(należy wpisać przedmiot i rodzaj zniszczenia, np.: zalanie, poplamienie, zabrudzenie, brak stron przez wytarganie, przedarcie, itp.)

W przypadku sytuacji spornych stan podręczników oceni komisja.

W razie zniszczenia podręcznika w stopniu uniemożliwiającym korzystanie z niego, rodzic ma obowiązek podręcznik odkupić.
_________________

*właściwe podkreślić

 

Kategorie: Aktualności

Skip to content