Pasowanie na ucznia klasy I oraz powrót do dobrej praktyki Czytajmy razem!

14 października w Dzień Edukacji Narodowej najmłodsi uczniowie, zgodnie z tradycją naszej szkoły, zostali uroczyście włączeni w społeczność szkolną poprzez akt pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, pięknie zaśpiewali, a także otrzymali dyplom i legitymację szkolną. Starsi koledzy z tej okazji przygotowali również mały program artystyczną, były piosenki i tańce. Korzystając z okazji spotkania, powrócono również do naszej szkolnej dobrej praktyki Czytaj dalej…

Skip to content