Program profilaktyczny: Relacja czy izolacja?

W dniach 1 i 2 czerwca 2021r. odbyły się w klasach VI-VIII programy profilaktyczne  poświęcone reintegracji uczniów po powrocie do szkoły po długim okresie funkcjonowania zdalnej szkoły. Zastanawiano się jakie uczucia nam towarzyszą  związane z powrotem, a wcześniej z roczną izolacją, powrotem do relacji międzygrupowych, dodatkowo też mówiono o  problemie uzależnienia od świata wirtualnego. W programie podkreślano wagę relacji i poczucia własnej wartości w grupie. Uczniowie Czytaj dalej…

Skip to content