W Lubecku o Konstytucji nie zapominają

W tym roku kalendarz szkolny zadecydował, że w kwietniu uczniowie szkół mieli sporo dni wolnych od nauki. Pomimo tego, uczniowie szkoły podstawowej w Lubecku zdążyli przygotować uroczysty apel, poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczennice klasy szóstej zaprezentowały okolicznościowe wiersze oraz przedstawiły historyczny zarys sytuacji państwa polskiego w owym czasie. Program wzbogaciła również subtelna oprawa muzyczna, złożona z fragmentów utworów muzyki klasycznej. Dla wszystkich uczniów szkoły, zarówno tych nieco starszych, jak i najmłodszych, apel okazał się bardzo pożyteczny. Nie tylko przypomniał wspaniałe i skomplikowane dzieje naszej Ojczyzny, dostarczył jednocześnie -dzięki recytacji uczennic – wielu wrażeń artystycznych.
Cała uroczystość miała miejsce w ostatnim dniu kwietnia, jeszcze przed majowym świętem. Dzięki temu najmłodsi uczniowie mogli lepiej zrozumieć, dlaczego na domach i budynkach publicznych pojawiły się tak licznie biało-czerwone flagi.

Krzysztof Ciach

Nie wypada się chwalić,ale…. AKADEMIA ROCZNICOWA W LUBECKU

W dniu 8 listopada b.r. w szkole podstawowej w Lubecku miało miejsce wydarzenie, mające upamiętnić setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Młodzież szkolna przez kilka tygodni przygotowywała program artystyczny, składający się z recytacji wierszy, śpiewu zarówno chóru szkolnego, jak i solowego oraz pokazu tanecznego. W założeniu impreza miała mieć nie tylko walor artystyczny, ale także wychowawczy, wzmacniając patriotyczną postawę dzieci i młodzieży. Dzięki zaangażowaniu i współpracy całego grona nauczycielskiego, uczniowie przez kilkanaście dni mogli ćwiczyć, próbować i pomagać w przygotowywaniu dekoracji na ten dzień. W organizację obchodów Święta Narodowego zaangażowani byli nie tylko uczniowie przygotowujący akademię, ale i pozostali, dzięki którym powstały piękne biało-czerwone kotyliony dla wszystkich klas.

PORZĄDKOWANIE GROBÓW

Jak co roku przed Dniem Zmarłych, młodzież szkolna uczestniczyła w porządkowaniu miejsc pamięci w Lubecku. Uczniowie klasy VIII pod opieką nauczyciela historii sprzątali historyczne groby na cmentarzu w Lubecku. Były to mogiły powstańca śląskiego z roku 1921 Emila Kolocha, żołnierza kampanii wrześniowej Leona Szmunkiera oraz zbiorową mogiłę żołnierzy niemieckich poległych w czasie działań  II wojny światowej.  Po zgrabieniu liści i umyciu nagrobków uczniowie udali się pod obelisk upamiętniający III powstanie śląskie,  gdzie także uporządkowano teren wokół pomnika.

Prace uczniów są dobrą lekcji nie tylko historii lokalnej, ale nauką tolerancji i szacunku. Dlatego akcja ta jest już corocznym działaniem młodzieży szkolnej i z pewnością będzie kontynuowana w następnych latach.

APEL DO RODZICÓW I DZIECI NASZEJ SZKOŁY !!!

Rada Pedagogiczna i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubecku zwraca się do rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także ich bliskich, o pomoc w organizacji wystawy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.  Wystawa będzie nosić tytuł „Nasza rodzinna Niepodległość”

Zamierzamy zebrać jak najwięcej rodzinnych pamiątek z czasów II Rzeczpospolitej, a więc z lat 1918-1939. Mogą to być stare zdjęcia, dokumenty, monety, książki, gazety, znaczki, stroje,  drobne przedmioty codziennego użytku – słowem wszystko, co „pamięta” pierwsze lata Niepodległej.  Pragniemy  zaprezentować wszystkie eksponaty na  szkolnej wystawie, którą przewidujemy na listopad 2018. W ten sposób 100-lecie Odzyskania Niepodległości możemy świętować wspólnie ze wszystkimi mieszkańcami Lubecka, Glinicy, Pawełek , Kochcic i innych miejscowości , z których dzieci i młodzież uczęszczają do naszej szkoły.  Wystawa ma mieć bowiem charakter otwarty – każdy będzie mógł podziwiać zebrane na ten czas eksponaty.  Liczymy, że dzięki zaangażowaniu dzieci i rodziców uda się nam zrealizować nasz plan, a młode pokolenie – nasi  uczniowie poczują, że historia Polski to także dzieje naszych rodzin, że Ojczyzna zaczyna się we własnym domu.

Z góry dziękujemy za wypożyczenie na czas wystawy  wszelkich eksponatów; zapewniamy, że będziemy się o nie troszczyć i zwrócimy ofiarodawcom bez żadnych uszkodzeń.

Wszelkich informacji udziela nauczyciel historii Krzysztof Ciach

Biało-czerwona szkoła, czyli…

UCZNIOWIE Z LUBECKA I ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubecku nie zapomnieli o kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W przeddzień Narodowego Święta przygotowany została uroczysta akademia, w której udział wzięli wszyscy uczniowie oraz grono pedagogiczne. Program artystyczny, przygotowany przez Samorząd Uczniowski obejmował fragmenty tekstów popularno-naukowych, przybliżających widzom historyczny kontekst wydarzeń sprzed 99 lat. Ich uzupełnieniem były pieśni oraz wiersze patriotyczne. Niektóre z nich wykonały uczennice naszej szkoły, Eliza Bielacha z klasy V, której akompaniowała p. Ewa Pieta, oraz Martyna Droździok z klasy IIIB gimnazjum. Całość zaś otworzył wojskowym sygnałem zagranym na trąbce Adam Kochelt z IIA gimnazjum. Czytaj dalej

WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 29 września 2017 odbędą się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Ostateczna lista kandydatów przedstawia się następująco:
1. Patryk Jankowski, kl VI
2. Agnieszka Wacławek, kl VI
3. Filip Dropała, kl VI
4. Emilia Zalas, kl IIa gimnazjum
5. Mateusz Zazgórnik, kl IIa gimnazjum
6. Martyna Droździok, kl IIIb gimnazjum

Zapraszamy do głosowania wszystkich uczniów!
Głosujemy na świetlicy szkolnej, na przerwach od 8.30 do 13.10.

Dzień Samorządności gimnazjum w Lubecku

Dzisiejsza szkoła jest nie tylko miejscem  zdobywania  coraz większej wiedzy i rozwijaniu  umiejętności w wielu dziedzinach.  Niemniej ważnym elementem jej funkcjonowania  jest  pobudzanie  aktywności i twórczości wszystkich uczniów.
Rozwój  kreatywności  dzieci i młodzieży  sprawia, że szkoła  nie kojarzy  się tylko ze sprawdzianami , kartkówkami i odpytywaniem , ale staje się  również  miejscem przyjaznym dla uczniów, sprzyjającym ich wszechstronnemu rozwojowi. Z tych powodów od wielu już lat Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół w Lubecku  organizuje Dni Samorządności.
Pierwszego grudnia bieżącego roku odbył się w końcu Dzień Samorządności gimnazjum w Lubecku. “w końcu”, gdyż pierwotny termin pokrywał się z próbnym egzaminem uczniów trzecich klas gimnazjum. Późniejszy termin sprawił, że cała szkolna społeczności z jeszcze większą niecierpliwością oczekiwała na swoje szkolne święto.
Wzorem lat ubiegłych przygotowaniem imprezy zajął się Samorząd Uczniowski – i jak zwykle gimnazjaliści z Lubecka wykazali się dużymi zdolnościami organizacyjnymi. W tym roku obchody Dnia Samorządności odbyły się pod hasłem “Kocham Cię Polsko!” , były bowiem szkolna wersją popularnego programu telewizyjnego.
Rozrywkowa część została poprzedzona przypomnieniem postaci Patronki naszego gimnazjum – świętej Jadwigi Śląskiej. Najpierw widzowie obejrzeli prezentacje multimedialną przygotowaną na lekcje historii przez uczennicę klasy IIa Natalię Respondek, której w przedstawieniu pomogła Ania Pietrek. Później zaprezentowali się uczniowie klasy IIb, którzy pod kierunkiem ks. Tomasza Hajoka pokazali inscenizację o życiu św. Jadwigi. Czytaj dalej

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

imagesW czwartek, 10 listopada uczniowie Zespołu Szkół w Lubecku godnie uczcili zbliżającą się rocznice odzyskania nieodległości w 1918 roku. Gimnazjaliści, uczniowie najstarszych trzecich klas, starannie przygotowali  program artystyczny pt. “Polskie drogi do niepodległości”. Zawierał on nie tylko okolicznościowe wiersze czy patriotyczne pieśni z owych czasów; okazało się, iż młodzież naszego gimnazjum  potrafi świetnie zaśpiewać utwory pochodzące sprzed prawie stu lat.  Występ uczniów miał także charakter edukacyjny – przedstawiono w nim bowiem historyczne tło “listopadowych dni”. Dzięki takiej konstrukcji akademia przykuła uwagę i dostarczyła wzruszeń całej szkolnej społeczności, od najmłodszych pierwszaków do młodzieży gimnazjalnej.
Akademia przygotowana przez Samorząd Uczniowski nie była jedynym elementem obchodów narodowego święta.  Poszczególne klasy nie zapomniały bowiem o okolicznościowych gazetkach ściennych w  pracowniach. Dodatkowo wszyscy uczniowie dumnie prezentowali przypinane do odświętnych strojów biało-czerwone kotyliony. Od kilku lat zwyczaj ten wszedł na stałe do obchodów świąt narodowych w Zespole Szkół w Lubecku.

Krzysztof Ciach

PORZĄDKOWANIE GROBÓW, MIEJSC PAMIĘCI W LUBECKU

Od kilku lat młodzież gimnazjum w Lubecku pełni zaszczytną rolę – opiekuna miejsc pamięci w swojej miejscowości. Mimo iż Lubecko jest dzisiaj niewielką wioską, to jej historia liczy sobie już kilka wieków, czego najlepszym dowodem jest Sanktuarium Matki Boskiej, świątynia, której początków szukać należy w połowie XIV wieku. Także miniony, dwudziesty wiek zostawił tutaj swoje materialne ślady. Należą do nich historyczne groby, znajdujące się na parafialnym cmentarzu. Wśród mieszkańców Lubecka i okolic pochowany został uczestnik III powstania śląskiego w 1921. Po przeciwległej stronie nekropolii odnaleźć można grób żołnierza Wojska Polskiego, który zginął w pierwszym dniu II wojny światowej.  Na lubeckim cmentarzu w zbiorowej mogile pochowani zostali także polegli w  czasie działań wojennych żołnierze niemieccy.
Jak co roku, kilka dni przed Świętem Zmarłych wymienione groby zostały uporządkowane przez młodzież gimnazjalną – w tym roku zadania tego dokonali uczniowie klasy IIb. Dla tych, którzy nie mają swych bliskich na cmentarzu w Lubecku, istnienie w/w grobów było ciekawym odkryciem. Uczniowie odkurzyli i umyli płyty nagrobne, pozagrabiano również liście wokół grobów. Całość prac wykonano w spokoju i powadze, szanując miejsce, na którym się znaleziono. Czytaj dalej